Site Tools


New release available: 2020-07-29 "Hogfather". upgrade now! [51.3] (what's this?)
New release candidate 3 available: 2020-06-09 "Hogfather". upgrade now! [51.2] (what's this?)
New release candidate 2 available: 2020-06-01 "Hogfather". upgrade now! [51.1] (what's this?)
New release candidate available: 2020-06-01 "Hogfather". upgrade now! [51] (what's this?)
Hotfix release available: 2018-04-22c "Greebo". upgrade now! [50.3] (what's this?)
sit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
sit [2013/06/17 02:49]
127.0.0.1 external edit
sit [2013/08/10 11:55] (current)
root
Line 1: Line 1:
-====== ​Disk ====== +====== ​Síťové disky ====== 
-K prokousání se na fotky je nutno napsat do prohlížeče ​\\maximus\raid\md\fotky,​ uživatel ''​raid''​ heslo žádné.+Jsou k dispozici přes SAMBA (tj. windows Shares) ​na serveru inferus.vostal.net. ​ Je potřeba mít nastavenou skupinu (WORKGROUP) WORKGROUP. ​ Pokud máte správně nastavenou skupinu (WORKGROUP) mělo by fungovat zadání ​\\inferus do Microsoft Windows Exploreru.
  
-**Síťové disky k dispozici.** Na inferus jsou k dispozici 4 disky. __a__, __e__, __f__, __h__. Na maximus jeden __d__. ​ Hesla pro CIFS jsou user: sit, heslo žádné. ​ Nebo pokud chcete mít uživatelská práva a moct je nastavovat, zřídím vám účet (bez hesla, nebo z heslem, to je mi jedno). 
- 
-**Síťové disky pro windows.** Jsou k dispozici na serveru inferus.server.ondrej.vostal.net. ​ Měl by být přístupný i přes NetBIOS (čili přes wokna) po zadání \\inferus do Microsoft Windows Exploreru. ​ Ještě existuje maximus.spi-net.org (=maximus.server.ondrej.vostal.net,​ \\maximus). 
- 
-**Síťové disky na Unixu.** Na disky se lze dostat i přes NFS.  Do fstabu přidat např. 
-<​file>​ 
-inferus.server.ondrej.vostal.net:/​mnt/​e ​ /​mnt/​nfs/​e ​ nfs users,​noauto,​proto=tcp,​timeo=12 ​ 0 0 
-inferus.server.ondrej.vostal.net:/​mnt/​f ​ /​mnt/​nfs/​f ​ nfs users,​noauto,​proto=tcp,​timeo=12 ​ 0 0 
-inferus.server.ondrej.vostal.net:/​mnt/​h ​ /​mnt/​nfs/​h ​ nfs users,​noauto,​proto=tcp,​timeo=12 ​ 0 0 
-inferus.server.ondrej.vostal.net:/​mnt/​i ​ /​mnt/​nfs/​i ​ nfs users,​noauto,​proto=tcp,​timeo=12 ​ 0 0 
-maximus.server.ondrej.vostal.net:/​var/​raid ​ /​mnt/​nfs/​d ​ nfs users,​noauto,​proto=tcp,​timeo=12 ​ 0 0 
-</​file>​ 
 Pro správnou funkčnost na Unixu je potřeba mít uživatele sit a skupinu sit a na ni práva. ​ Pokud nemáte ''​idmapd'',​ pak se hodí vědět, že skupina sit má gid=99 a user sit má uid=17. Pro správnou funkčnost na Unixu je potřeba mít uživatele sit a skupinu sit a na ni práva. ​ Pokud nemáte ''​idmapd'',​ pak se hodí vědět, že skupina sit má gid=99 a user sit má uid=17.
  
Line 19: Line 7:
 ====== Servery ====== ====== Servery ======
   * [[inferus]]:​ Server pro soubory a malé prográmky   * [[inferus]]:​ Server pro soubory a malé prográmky
-  * [[nathael]]:​ Server co nebějí pro větší projekty+  * [[nathael]]:​ Server co neběžící ​pro větší projekty
  
sit.txt · Last modified: 2013/08/10 11:55 by root