Site Tools


sit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
sit [2011/06/08 22:58]
root
sit [2013/08/10 11:55]
root
Line 1: Line 1:
-====== ​Disk ====== +====== ​Síťové disky ====== 
-K prokousání se na fotky je nutno napsat do prohlížeče ​\\maximus\raid\md\fotky,​ uživatel ''​raid''​ heslo žádné.+Jsou k dispozici přes SAMBA (tj. windows Shares) ​na serveru inferus.vostal.net. ​ Je potřeba mít nastavenou skupinu (WORKGROUP) WORKGROUP. ​ Pokud máte správně nastavenou skupinu (WORKGROUP) mělo by fungovat zadání ​\\inferus do Microsoft Windows Exploreru.
  
-**Síťové disky k dispozici.** Na inferus jsou k dispozici 4 disky. __a__, __e__, __f__, __h__. Na maximus jeden __d__. ​ Hesla pro CIFS jsou user: sit, heslo žádné. ​ Nebo pokud chcete mít uživatelská práva a moct je nastavovat, zřídím vám účet (bez hesla, nebo z heslem, to je mi jedno). 
- 
-**Síťové disky pro windows.** Jsou k dispozici na serveru inferus.server.ondrej.vostal.net. ​ Měl by být přístupný i přes NetBIOS (čili přes wokna) po zadání \\inferus do Microsoft Windows Exploreru. ​ Ještě existuje maximus.spi-net.org (=maximus.server.ondrej.vostal.net,​ \\maximus). 
- 
-**Síťové disky na Unixu.** Na disky se lze dostat i přes NFS.  Do fstabu přidat např. 
-<​file>​ 
-inferus.server.ondrej.vostal.net:/​mnt/​e ​ /​mnt/​nfs/​e ​ nfs users,​noauto,​proto=tcp,​timeo=12 ​ 0 0 
-inferus.server.ondrej.vostal.net:/​mnt/​f ​ /​mnt/​nfs/​f ​ nfs users,​noauto,​proto=tcp,​timeo=12 ​ 0 0 
-inferus.server.ondrej.vostal.net:/​mnt/​h ​ /​mnt/​nfs/​h ​ nfs users,​noauto,​proto=tcp,​timeo=12 ​ 0 0 
-inferus.server.ondrej.vostal.net:/​mnt/​i ​ /​mnt/​nfs/​i ​ nfs users,​noauto,​proto=tcp,​timeo=12 ​ 0 0 
-maximus.server.ondrej.vostal.net:/​var/​raid ​ /​mnt/​nfs/​d ​ nfs users,​noauto,​proto=tcp,​timeo=12 ​ 0 0 
-</​file>​ 
 Pro správnou funkčnost na Unixu je potřeba mít uživatele sit a skupinu sit a na ni práva. ​ Pokud nemáte ''​idmapd'',​ pak se hodí vědět, že skupina sit má gid=99 a user sit má uid=17. Pro správnou funkčnost na Unixu je potřeba mít uživatele sit a skupinu sit a na ni práva. ​ Pokud nemáte ''​idmapd'',​ pak se hodí vědět, že skupina sit má gid=99 a user sit má uid=17.
  
Line 19: Line 7:
 ====== Servery ====== ====== Servery ======
   * [[inferus]]:​ Server pro soubory a malé prográmky   * [[inferus]]:​ Server pro soubory a malé prográmky
-  * [[nathael]]:​ Server co nebějí pro větší projekty+  * [[nathael]]:​ Server co neběžící ​pro větší projekty
  
sit.txt · Last modified: 2013/08/10 11:55 by root