Site Tools


obchodnipodminky

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

obchodnipodminky [2013/06/17 02:49] (current)
Line 1: Line 1:
 +Od smlouvy je možné kdykoliv bez údání důvodu a okamžitě odstoupit. ​ Zaplacené peníze se nevrací.
obchodnipodminky.txt · Last modified: 2013/06/17 02:49 (external edit)