Site Tools


hosting

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

hosting [2011/03/13 15:42]
root
hosting [2013/06/17 02:49]
Line 1: Line 1:
-~~NOTOC~~ 
-\\ 
-\\ 
-<wrap indent bigger>​BIO <wrap muchbigger>​Farma Tučňák</​wrap></​wrap>​ 
- 
-<WRAP centeralign>​ 
-\\ 
-**Vás vítá!** 
-</​WRAP>​ 
-\\ 
-\\ 
-<wrap bigger> 
-Pokud máte zájem o hosting napište email //Onřeji Vostalovi// ([[ondrej.vostal@vostal.net]]). Pokud jste z Prahy a okolí rád se s vámi sejde. 
-</​wrap>​ 
-\\ 
-\\ 
- 
-[[server]]\\ Na jakých serverech hostujeme.\\ \\ 
-[[obchodnipodminky]]\\ Nastínění stěžejních bodů obchodních podmínek (detailní znení lze obdržet emailem).\\ \\ 
-[[support]]\\ Více o profesionální pomoci, kterou vám poskytneme.\\ \\ 
-[[cohostovat]]\\ Pro co je náš hosting vhodný. 
-\\ \\ \\ 
-\\ 
-<box right green | **Server hosting**>​ 
-   - víceúčelový 
-   - osobní 
-   - spolehlivý 
-   - levný 
- 
----- 
- 
-[[ondrej.vostal@vostal.net]] 
-</​box>​ 
- 
-**Farma Tučňák nabízí**. Server hosting ve formě, kdy dostanete přístup na náš server. ​ Předpokládáme,​ že se tam budete chovat slušně. ​ Můžete spouštět cokoliv tak, abyste neomezovali ostatní. ​ Garantovaný výkon je individuální a bude součástí smlouvy. ​ Od garantovaného výkonu se bude odvíjet cena. 
- 
-Lze domluvit i obyčejný web hosting, kdy vám příslušné aplikace (Apache2, Mysql, Postgres, Awstats, FTP, ...) za poplatek nastavíme. 
- 
-Platba za službu je pololetní předem a je splatná vždy k poslednímu dni prvního měsíce daného pololetí. 
- 
-Cena bez garancí se pohybuje kolem 300Kč za měsíc. ​ Odstoupení od smlouvy je možné na základě projevení vůle odstoupit ihned. ​ Pokud dojde k odstoupení v prvním měsíci pololetí je nutné doplatit celé první pololetí. ​ Zaplacené platby se nevrací, vyjma platby za první měsíc, kdy je služba poskytována. ​ Pokud dojde k odstoupení v tomto "​zkušebním měsíci",​ nevzniká povinnost službu uhradit. 
  
hosting.txt · Last modified: 2013/06/17 02:49 (external edit)