Site Tools


hosting

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
hosting [2011/03/13 15:40]
root
hosting [2011/03/13 15:43]
root
Line 11: Line 11:
 \\ \\
 <wrap bigger> <wrap bigger>
-Pokud máte zájem o hosting napište email //Onřeji Vostalovi// ([[ondrej.vostal@vostal.net]]). Pokud jste z Prahy a okolí rád se s vámi sejde.+Pokud máte zájem o hosting napište email //Ondřeji Vostalovi// ([[ondrej.vostal@vostal.net]]). Pokud jste z Prahy a okolí rád se s vámi sejde.
 </​wrap>​ </​wrap>​
 \\ \\
 \\ \\
- 
  
 [[server]]\\ Na jakých serverech hostujeme.\\ \\ [[server]]\\ Na jakých serverech hostujeme.\\ \\
 [[obchodnipodminky]]\\ Nastínění stěžejních bodů obchodních podmínek (detailní znení lze obdržet emailem).\\ \\ [[obchodnipodminky]]\\ Nastínění stěžejních bodů obchodních podmínek (detailní znení lze obdržet emailem).\\ \\
 [[support]]\\ Více o profesionální pomoci, kterou vám poskytneme.\\ \\ [[support]]\\ Více o profesionální pomoci, kterou vám poskytneme.\\ \\
-[[cohostovat]]\\ Pro co je náš hosting vhodný.\\ \\ +[[cohostovat]]\\ Pro co je náš hosting vhodný. 
-\\+\\ \\ \\
 \\ \\
 <box right green | **Server hosting**>​ <box right green | **Server hosting**>​
hosting.txt · Last modified: 2013/06/17 02:49 (external edit)