Site Tools


eduhosting

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
eduhosting [2011/02/18 11:22]
root
eduhosting [2013/06/17 02:49] (current)
Line 16: Line 16:
  
 ====== Cena [Kč za rok] ====== ====== Cena [Kč za rok] ======
-**elektřina** ​     4000,00 
-**server** ​     2000,00 
-**konzultace** ​     1000,00 
  
-**CELKEM**      7000,00+|**elektřina**  ​| ​   4000,00| 
 +|**server** ​   |  2000,00| 
 +|**konzultace**| ​     1000,00| 
 +^**CELKEM**^ ​    7000,00^
  
 Elektřinu budete platit i když budete mít server u sebe doma. I když ji platí rodiče, určitě by ocenili tuto variantu, neboť díky ní ušetří. Budete-li totiž např. 3, kteří budete sdílet server, tak jsou ceny v podstatě směšné (podívejte se na internet, kolik stojí serverhosting) Elektřinu budete platit i když budete mít server u sebe doma. I když ji platí rodiče, určitě by ocenili tuto variantu, neboť díky ní ušetří. Budete-li totiž např. 3, kteří budete sdílet server, tak jsou ceny v podstatě směšné (podívejte se na internet, kolik stojí serverhosting)
eduhosting.txt · Last modified: 2013/06/17 02:49 (external edit)