Site Tools


New release available: 2020-07-29 "Hogfather". upgrade now! [51.3] (what's this?)
New release candidate 3 available: 2020-06-09 "Hogfather". upgrade now! [51.2] (what's this?)
New release candidate 2 available: 2020-06-01 "Hogfather". upgrade now! [51.1] (what's this?)
New release candidate available: 2020-06-01 "Hogfather". upgrade now! [51] (what's this?)
Hotfix release available: 2018-04-22c "Greebo". upgrade now! [50.3] (what's this?)
backup

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

backup [2013/08/10 13:28]
root created
backup [2013/08/10 13:52] (current)
root
Line 14: Line 14:
   - pak se jde na dalšího klineta ​   - pak se jde na dalšího klineta ​
  
 +Pokud je rychlý upload, lze celou věc zjednodušit vypuštěním aufs a aubrsync. ​ Pak bude ale bacula zálohovat rovnou na web, což znamená, že po celou dobu zálohy musí běžet i klinetský počítač.
backup.txt · Last modified: 2013/08/10 13:52 by root