Site Tools


backup

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

backup [2013/08/10 13:28]
root created
backup [2013/08/10 13:52] (current)
root
Line 14: Line 14:
   - pak se jde na dalšího klineta ​   - pak se jde na dalšího klineta ​
  
 +Pokud je rychlý upload, lze celou věc zjednodušit vypuštěním aufs a aubrsync. ​ Pak bude ale bacula zálohovat rovnou na web, což znamená, že po celou dobu zálohy musí běžet i klinetský počítač.
backup.txt · Last modified: 2013/08/10 13:52 by root