Site Tools


New release available: 2020-07-29 "Hogfather". upgrade now! [51.3] (what's this?)
New release candidate 3 available: 2020-06-09 "Hogfather". upgrade now! [51.2] (what's this?)
New release candidate 2 available: 2020-06-01 "Hogfather". upgrade now! [51.1] (what's this?)
New release candidate available: 2020-06-01 "Hogfather". upgrade now! [51] (what's this?)
Hotfix release available: 2018-04-22c "Greebo". upgrade now! [50.3] (what's this?)
audit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
audit [2010/12/10 18:34]
root
audit [2013/06/17 02:49] (current)
Line 47: Line 47:
 Včechny návody je potřeba upravit tak, aby odrážely skutečnost tak, jak je zachycena v zakládacích a hlavních dokumentech. Jaké to jsou je asi zřejmé. Případné nejasnosti [[mailto:​stanislav.vostal@spi-net.org]] rád zodpoví. Včechny návody je potřeba upravit tak, aby odrážely skutečnost tak, jak je zachycena v zakládacích a hlavních dokumentech. Jaké to jsou je asi zřejmé. Případné nejasnosti [[mailto:​stanislav.vostal@spi-net.org]] rád zodpoví.
  
-Srozumitelnou stránku o tom, jak se připojit bude možná nutné značně upravit. ​Jako předloha může sloužit stránka http://​www.spi-net.org/​node/​14,​ která říká již v podstatě to, co tu požaduji. ​Jen je stará a bylo by tedy třeba ji aktualizovat. V podstatě by to byl výcuc ze stanov - můžeme také použít text z letáčku - ten vám pošlu po požádání.+Srozumitelnou stránku o tom, jak se připojit bude možná nutné značně upravit. ​ Jen je stará a bylo by tedy třeba ji aktualizovat. V podstatě by to byl výcuc ze stanov - můžeme také použít text z letáčku - ten vám pošlu po požádání.
  
 Úpravy neprovádíte přímo, ale navrhnete v komentářích. Viz [[Audit#​Výstup]]. Úpravy neprovádíte přímo, ale navrhnete v komentářích. Viz [[Audit#​Výstup]].
audit.txt · Last modified: 2013/06/17 02:49 (external edit)