Site Tools


audit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
audit [2010/12/10 18:34]
root
audit [2010/12/10 18:36]
root
Line 47: Line 47:
 Včechny návody je potřeba upravit tak, aby odrážely skutečnost tak, jak je zachycena v zakládacích a hlavních dokumentech. Jaké to jsou je asi zřejmé. Případné nejasnosti [[mailto:​stanislav.vostal@spi-net.org]] rád zodpoví. Včechny návody je potřeba upravit tak, aby odrážely skutečnost tak, jak je zachycena v zakládacích a hlavních dokumentech. Jaké to jsou je asi zřejmé. Případné nejasnosti [[mailto:​stanislav.vostal@spi-net.org]] rád zodpoví.
  
-Srozumitelnou stránku o tom, jak se připojit bude možná nutné značně upravit. ​Jako předloha může sloužit stránka http://​www.spi-net.org/​node/​14,​ která říká již v podstatě to, co tu požaduji. ​Jen je stará a bylo by tedy třeba ji aktualizovat. V podstatě by to byl výcuc ze stanov - můžeme také použít text z letáčku - ten vám pošlu po požádání.+Srozumitelnou stránku o tom, jak se připojit bude možná nutné značně upravit. ​ Jen je stará a bylo by tedy třeba ji aktualizovat. V podstatě by to byl výcuc ze stanov - můžeme také použít text z letáčku - ten vám pošlu po požádání.
  
 Úpravy neprovádíte přímo, ale navrhnete v komentářích. Viz [[Audit#​Výstup]]. Úpravy neprovádíte přímo, ale navrhnete v komentářích. Viz [[Audit#​Výstup]].
audit.txt · Last modified: 2013/06/17 02:49 (external edit)