Site Tools


audit

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
audit [2010/12/10 18:33]
root
audit [2010/12/10 18:36]
root
Line 47: Line 47:
 Včechny návody je potřeba upravit tak, aby odrážely skutečnost tak, jak je zachycena v zakládacích a hlavních dokumentech. Jaké to jsou je asi zřejmé. Případné nejasnosti [[mailto:​stanislav.vostal@spi-net.org]] rád zodpoví. Včechny návody je potřeba upravit tak, aby odrážely skutečnost tak, jak je zachycena v zakládacích a hlavních dokumentech. Jaké to jsou je asi zřejmé. Případné nejasnosti [[mailto:​stanislav.vostal@spi-net.org]] rád zodpoví.
  
-Srozumitelnou stránku o tom, jak se připojit bude možná nutné značně upravit. ​Jako předloha může sloužit stránka http://​www.spi-net.org/​node/​14,​ která říká již v podstatě to, co tu požaduji. ​Jen je stará a bylo by tedy třeba ji aktualizovat. V podstatě by to byl výcuc ze stanov - můžeme také použít text z letáčku - ten vám pošlu po požádání.+Srozumitelnou stránku o tom, jak se připojit bude možná nutné značně upravit. ​ Jen je stará a bylo by tedy třeba ji aktualizovat. V podstatě by to byl výcuc ze stanov - můžeme také použít text z letáčku - ten vám pošlu po požádání.
  
 Úpravy neprovádíte přímo, ale navrhnete v komentářích. Viz [[Audit#​Výstup]]. Úpravy neprovádíte přímo, ale navrhnete v komentářích. Viz [[Audit#​Výstup]].
Line 66: Line 66:
   - komentář k užitečnosti stránky v souvislosti s danou oblastí   - komentář k užitečnosti stránky v souvislosti s danou oblastí
  
-===== Hodnocení ===== 
-Výstupy posoudí členové rady. Každý bude mít možnost navrhnout odměnu do 200Kč. Každý se bude rozhodovat podle svého vlastního uvážení. Odchýlení od formy popsané zde bude postiženo rovněž podle uvážení radních. 
- 
-Posouzení posudků proběhne na schůzi rady příští měsíc (září). Termín pro odevzdání posudků je 23.9.2010 24:00 (příp. po dohodě možno prodloužit). Rychlost bude brána v úvahu při hodnocení. Hodnocení doporučuji poslat i nedokončené,​ abych zkontroloval,​ jestli je přípustná forma a jestli to není zbytečná práce. 
- 
-Jednotlivé posudky: 
  
audit.txt · Last modified: 2013/06/17 02:49 (external edit)