Site Tools


New release available: 2020-07-29 "Hogfather". upgrade now! [51.3] (what's this?)
New release candidate 3 available: 2020-06-09 "Hogfather". upgrade now! [51.2] (what's this?)
New release candidate 2 available: 2020-06-01 "Hogfather". upgrade now! [51.1] (what's this?)
New release candidate available: 2020-06-01 "Hogfather". upgrade now! [51] (what's this?)
Hotfix release available: 2018-04-22c "Greebo". upgrade now! [50.3] (what's this?)
audit

Týká se http://www.spi-net.org. Zatím neschváleno radou!

Kontrola toho co je a návrh toho, co by mělo být.

Zadání

Pro účely kontroly rozdělíme sdělení na stránkách do několika oblastí. Jedna stránka může obsahovat sdělení týkající se více oblastí. Jednotlivé oblasti budou však připomínkovány zvlášť, viz sekce Výstup.

Každý rozumný návrh se cení. Návrh, který uplatníme se cení ještě více.

Stránky z pohledu nečlenů

Tedy když nejste přihlášeni. Oblasti ve smyslu Výstupu představuje jen hlavní číslování. Vedlejší dále naznačuje, co vše daná oblast obsahuje. Výčet není vyčerpávající!

 1. Sdružení
  1. kdo jsme
  2. cíle sdružení - tedy velice stručně s odkazem na stanovy
  3. co je wifi - to je poučí wikipedia, takže asi stačí, co už je jen potřeba opět zkontrolovat smysluplnost a aktuálnost
  4. mělo by z toho být jasný, co si kupujou za internet
 2. Internet
  1. jak se připojit
  2. kolik je bude připojení a provoz stát a to přesně s chybou 200 za rok
  3. přes koho koupit zařízení
  4. že nedotujeme zařízení, ani jejich stranu připojení a nesnažíme se naše členy oblbnout
  5. čím se lišíme od komerčních poskytovatelů internetu
  6. jak je vlastně ta wifi rychlá
  7. jak nastavit adresy a DNS a bránu - že to maj na přihlášce o DNS je vlastní stránka
  8. VoIP
 3. Služby
  1. email
   1. IMAP
   2. SMTP
   3. POP3
  2. RSS na stránkách
 4. Akce
  1. tedy že pořádáme různé akce

Z pohledu členů

Tedy když jste přihlášeni.

 1. Správci
  1. kdo je můj správce
  2. jak oznamovat a řešit problémy s internetem, nebo vůbec čímkoliv
 2. platby
  1. statistiky
  2. příspěvky

Na co dávat pozor především

Včechny návody je potřeba upravit tak, aby odrážely skutečnost tak, jak je zachycena v zakládacích a hlavních dokumentech. Jaké to jsou je asi zřejmé. Případné nejasnosti mailto:stanislav.vostal@spi-net.org rád zodpoví.

Srozumitelnou stránku o tom, jak se připojit bude možná nutné značně upravit. Jen je stará a bylo by tedy třeba ji aktualizovat. V podstatě by to byl výcuc ze stanov - můžeme také použít text z letáčku - ten vám pošlu po požádání.

Úpravy neprovádíte přímo, ale navrhnete v komentářích. Viz Výstup.

Výstup

Výstup kontroly budou poznámky ke každé stránce, která přichází v úvahu, co opravit a co přeformulovat a návrh jak, příp. proč něco úplně změnit. Dokumenty budou v prostém textu, tedy žádný work, excel, openoffice, či cokoliv.

Výstup posudku bude obsahovat

 1. ke každé oblasti seznam stránek (URL), které s danou oblastí souvisejí - u každé stránky jméno souboru s komentářem k ní
 2. ke každé z nich komentář ve zvláštním souboru

Komentář se bude skládat z následujících částí

 1. shrnutí vlastními slovy, co chce stránka sdělit a hlavní body sdělení
 2. chyby; ve vlastních oddílech
  1. věcné
  2. pravopisné
  3. chybnou formu, tedy že má být něco formulováno odlišně, neboť je to nesrozumitelné
 3. komentář k užitečnosti stránky v souvislosti s danou oblastí
audit.txt · Last modified: 2013/06/17 02:49 (external edit)